Rādīt vairāk

SIA "Euro Delivery", reģistrācijas Nr. 42403046957, adrese: Stacijas iela 30b, Rēzekne. LV-4601, turpmāk – internetveikals – nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.

1. Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

2. Pirkumu veikšana

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus produktiem.

Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un izvēlēties piemērotāko piegādes veidu. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek parādītas uz ekrāna. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu. Pēc veiksmīgas apmaksas, pircējs saņem apstiprinājuma e-pastu.

3. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv , Maksekeskus AS:

    • Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor
    • Visa/Mastercard karšu maksājumi

Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

4. Piegādes noteikumi

Preces tiek piegādātas Latvijas Republikas robežās. Iegādātās preces tiek piegādātas izmantojot: Omniva pakomātus, kurjerpastu (Rēzeknes robežās - bezmaksas), preču izņemšana no veikala Stacijas iela 30b - bezmaksas. Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes galamērķī ir jāsedz Pircējam. Piegādes izmaksas tiek parādītas, pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Iegādātās preces tiek nogādātas Pircēja norādītajā adresē 2-3 darba dienu laikā (ja preces atrodas noliktavā). Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības nosūtīt preces līdz 45 kalendāra dienām, par to informējot klientu.

Veicot pasūtījumu piegādes adrese ir jānorāda pēc iespējas precīzi. Papildus informācija, piemēram, kāpņu telpas numurs un dzīvokļa numurs (ja piegāde jāveic uz daudzdzīvokļu māju), ir nepieciešama, lai nodrošinātu piegādi paredzētajā laikā. Ja piegādes adrese ir norādīta kļūdaini vai nepilnūgi, norādītie piegādes termiņi var tikt pagarināti bez iepriekšēja brīdinājuma;

Jānorāda precīzs telefona numurs, uz kuru pasūtītājs ir sazvanāms norādītajos piegādes laikos. Parasti pirms piegādes kurjers sazinās ar pasūtītāju telefoniski, pārliecinoties, ka pasūtītājs atrodas norādītajā adresē un varēs pieņemt sev adresēto sūtījumu. Ja norādītais telefona numurs ir neprecīzs vai uz šo numuru pasūtītājs nav sazvanāms, norādītie piegādes termiņi var tikt pagarināti bez iepriekšēja brīdinājuma.

5. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, preces drīkst izmantot tikai tām paredzētajiem mērķiem, p atērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts , internetveikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāiesniedz atteikuma veidlapu, kuru iespējams lejupielādēt PTAC mājas lapā, nosūtot to uz e-pasta adresi info@fanolatgola.lv 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas.

Pircējs sedz preces atgriešanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad iemesls atgriešanai ir tas, ka prece neatbilst pasūtījumam (piemēram, nepareizs vai bojāts produkts).

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas internetveikalam, atdot Pārdevējam Preces (adrese: Stacijas iela 30b, Rēzekne. LV-4601). Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas internetveikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances līgumu veicot pārskaitījumu uz Pircēja kontu.

Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu. Ja pircējs ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko internetveikalā piedāvāto sūtījumu veidu, internetveikalam nav pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma izmaksas.

Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala saprātīgas kontroles.

Internetveikals patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt preču atgriešanu no Pircēja, ja internetveikalā norādītā cena ir ievērojami mazāka par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.

6. Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci

Internetveikals ir atbildīgs par Pircējam pārdoto preču neatbilstību līguma noteikumiem vai trūkumiem kas radusies 6 mēnešu laikā pēc preču piegādes dienas klientam, vai bijusi piegādes brīdī, ja šāds pieņēmums nav pretrunā ar lietas īpašībām vai trūkumu. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par preču neatbilstību nekavējoties, 2 mēnešu laikā pēc tās konstatēšanas, t.i., jāiesniedz sūdzība. Pircējs var iesniegt sūdzību, sazinoties ar internetveikalu, rakstot uz epastu info@fanolatgola.lv.

Internetveikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs Pārdevējs, Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas .

Ja preces nav iespējams labot vai nomainīt, Pārdevējs atdod Pircējam visus Distances līgumā paredzētos maksājumus. Pārdevējs uz patērētāja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 dienu laikā.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

- pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (piem.: higiēnas priekšmeti u.c.), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

- pircējs ir atvēris preču oriģinālo iepakojumu.

“Fano Latgola” piedāvāto preču garantijas laiks ir 24 mēneši. Iegādājoties preci, kā garantijas karte darbojas pavadzīme vai čeks, kurā fiksēts pirkšanas laiks.

Pārdevējs apliecina, ka pārdotā, nodotā un saņemtā Prece ir kvalitatīva un atbilst parasti šādai Precei izvirzāmajām prasībām. Pārdevēja rīcībā nav informācijas, ka Preces nav kvalitatīvas un neatbilst parasti šādai Precei izvirzāmajām prasībām.

Gadījumā, ja Pircējs pēc Preču nodošanas un saņemšanas ir atklājis Preces neatbilstību parasti šādai Precei izvirzāmajām prasībām, tad tās tiek nomainītas ar kvalitatīvām Precēm. Šis noteikums netiek piemērots, ja Preces ražotāja veiktās ekspertīzes atzinums apstiprina, ka Prece bojāta Pircēja vai tā pārstāvja vainas dēļ.

Pircējam ir tiesības pirms PPR parakstīšanas nepieņemt no Pārdevēja Preces, kurām ir acīmredzami defekti.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju.

Garantijas nosacījumi:

- Garantija neattiecas uz preces mehāniskajiem bojājumiem, skrāpējumiem, kas radušies neuzmanīgas preces lietošanas procesā.
- Garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem – uzlīmēm, izšuvēm, citām uzdrukām un krāsām.
- Garantijas remonts netiks veikts precēm, kas lietotas uz neatbilstošiem segumiem vai virsmām, piemēram, florbola inventārs – nūjas, bumbiņas nedrīkst lietot, uz tām neparadzētā seguma, apavus – tiem neparedzētā vietā un laikapstākļos, utt.
- Ražotājs ir tiesīgs atteikt preces garantijas remontu, ja saskatāmas pašdarbības remonta pēdas.
- Ja pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas.
- Garantijas remonts vai preces apmaiņa nenotiek pamatojoties uz preces bojājumiem, kas radušies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.
- Pārdevējs apņemas novērst preces trūkumus vai apmainīt nekvalitatīvo preci 30 dienu laikā.
- Pārdevējam ir tiesības neveikt pilnu preces vērtības naudas atgriešanu par preci, saskaņā ar preces nolietojuma un amortizācijas laiku.

Šie garantijas nosacījumi ir saskaņā ar patērētāja tiesībām.

Glabāšanas un kopšanas noteikumi:

Glabāšana.

- Sporta apavus uzglabāt ražotāja oriģinālajā iepakojumā, sausā vietā.
- Sporta drēbes – sausā vietā.
- Inventāru – sausā vietā.

Kopšana.

- Pirms kopšanas iepazīties ar sporta preču kopšanas instrukciju, kas ir pievienota katrai sporta precei atsevišķi.
- Sporta apģērbiem parasti instrukcija ir piešūta sporta preču iekšpusē.
- Apaviem – instrukcija tiek ievietota apavu kastē kopā ar apaviem.

Īsā un garā sporta tērpa kopšana:

- Mazgāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 grādus pēc C;
- Nelietot balinātāju;
- Gludināt ar vidēju temperatūru (110 C) bez tvaika.

7. Pircēja personas datu apstrāde

Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c.

Internetveikals nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi.

Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar Jums nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums, rakstot uz epastu info@fanolatgola.lv.

8. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstaprēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.

Uz augšu